Reference

Promítám jak v renomovaných institucích (Planetárium Praha, Národní Zemědělské Muzeum, Vědecká a studijní knihovna Hradec Králové, Kanadská ambasáda), tak na nejrůznějších festivalech (Kolem světa, Zcestomítání), ale i v knihovnách a muzeích (MK Karlovy Vary, MK Kopřivnice, MK Dobruška, Polabské Muzeum), v klubech (Karavanseráj, Čajovna v síti, Hobby centrum, M-klub Plzeň, Pellyho dům v Polici nad Metují) a školách (ZŠ Dobruška, ZŠ Lysá nad Labem, ZŠ Počátky).

 

Jiří Lehejček není ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové rozhodně žádným nováčkem. Spolupracujeme s ním už několik let a musím říci, že jeho cestopisné besedy jsou našimi návštěvníky vždy chváleny. Na každou besedu má připraveno mnoho kvalitních fotografií a kromě geografického a geologického popisu výklad vždy doplní i vtipnými zážitky z cest. Jeho velkou výhodou je i to, že pro něj není problém celou besedu vést v anglickém jazyce, což se osvědčilo jako výuková přednáška pro školy. Přeji panu Lehejčkovi mnoho dalších krásných cest, ať se stále máme na co těšit!

Mgr. Petra Řoutilová
oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

 

Jiří Lehejček v posledních letech pravidelně přednáší v rámci přednáškového cyklu pro veřejnost v Národním zemědělském muzeu Praha a nejinak tomu bude i v roce 2013. Jeho cestopisné přednášky se pokaždé setkávají se zájmem návštěvníků muzea, kteří velmi oceňují kvalitně připravené prezentace. Za zmínku stojí ale nejen samotná témata a obsah přednášek J. Lehejčka (namátkou Island, Faerské ostrovy, Bajkal apod.), ale také forma – způsob přednesu, výběr obrázků a videoreportáží, zajímavé postřehy a dnes už také jeho značné a nepopiratelné cestovatelské zkušenosti. Jiří Lehejček patří v NZM Praha mezi nejoblíbenější lektory.

 Mgr. Lubomír Maršík
Národní Zemědělské Muzeum

 

Naše knihovna měla to štěstí, že Jirku Lehejčka mohla přivítat v roce 2012 dokonce dvakrát. Jarní cestopisná beseda byla věnována Islandu a podzimní krásám Sibiře včetně Bajkalu. Obě měly u našich čtenářů a návštěvníků velký ohlas. Přednášky byly pečlivě připraveny a zasvěcený přednes si získal mnoho posluchačů. Přednášky nakonec vždy skončily neformálním povídáním o cestování a poznávání přírodních krás po celém světě. Mnozí účastníci se k nám nyní vrací s dotazy, kdy opět chystáme další cestopisnou přednášku… Takže díky a zase někdy v Lysé nad Labem nashledanou.

Michaela Baštecká
Městská knihovna Lysá nad Labem

 

Pana Lehejčka zveme do našeho zařízení pravidelně každým rokem. Jeho pořady jsou pro naše návštěvníky zárukou kvality. Umí při nich vyváženě spojovat objektivní informace o dané lokalitě s osobními zážitky. Vystoupení tak nepůsobí nudně a není jen záplavou encyklopedických faktů a zároveň není ani pouze popisem vlastních zážitků, neřku-li holedbáním. Mluví živě a s posluchači dokáže odpovídajícím způsobem komunikovat, včetně specifik naší cílové skupiny. Za zmínku stojí také vynikající obrazový, resp. fotografický doprovod jeho vystoupení. Dá se říct, že mezi ním a pravidelními účastníky našich kulturně společenských akcí se vytvořil vztah, díky němuž se z přednášky stává téměř přátelské setkání. Doufáme tedy, že si ho sem budeme moci zvát i nadále.

Jiří Přeučil
Domov Horizont

 

V médiích:

Odkaz na Yotube >>

Odkaz na Youtube >>